MIS::GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN


Cán bộ CF
Topic Replies Activity
Hướng dẫn nhập biểu mẫu YÊU CẦU GỬI TRẢ DỮ LIỆU & KIỂM TRA - CẬP NHẬT DỮ LIỆU 1 September 12, 2017
Hướng dẫn sử dụng phần mềm cho hệ thống MIS2.0 1 December 19, 2016
Hướng dẫn cập nhật Home KPI 1 September 29, 2017
Hướng dẫn nhập liệu cho hệ thống biểu mẫu MIS 2.0 1 December 27, 2016
Hướng dẫn gỡ cài đặt cho ứng dụng CF Assistant và CF Report 1 June 15, 2017
Hướng dẫn nhập liệu cho các biểu mẫu MIS2.0 dành cho cấp Huyện trên ứng dụng rtWork 1 June 12, 2017
Các lưu ý để tránh nhập liệu trùng lặp, sai sót trong hệ thống MIS2.0 1 May 9, 2017
FAQ: Những câu hỏi thường gặp trong hệ thống MIS 1 December 26, 2016